knjigarna  založba  revija o športu  športna prehrana
Naročite knjige

Vrhunski dosežek

Z decembrsko številko 2016 je po 20 letih prenehala izhajati revija Vrhunski dosežek. Na voljo so arhivski letniki od začetka izhajanja revije do zadnje številke.

Za naročilo arhiva revije nam prosimo pošljite sporočilo na elektronski naslov vrhunskidosezek@gmail.com.


Revija Vrhunski dosežek je najbogatejša zbirka znanja o športnem treniranju v Sloveniji. V reviji je bilo v 20 letih objavljenih več kot 2000 člankov najuglednejših trenerjev in športnih strokovnjakov z vsega sveta.

RAZISKOVALNO GLASILO O VZDRŽLJIVOSTI, MOČI IN KONDICIJI, posrednik novosti iz mednarodne prakse športnega treniranja. Vir informacij in pripomoček za uspešno treniranje, ki se je v dvanajstih letih ukoreninil med slovenskimi vrhunskimi in rekreativnimi športniki.

Vrhunski dosežek je strokovno glasilo, ki združuje praktično in teoretično vednost v uporaben treninški pripomoček. Oktobra leta 1990 je v Veliki Britaniji izšla prva številka Peak Performance, ki v razumljivem poljudnem jeziku vsak mesec prinaša sveža odkritja in spoznanja s področja treniranja, prehranjevanja športnika, zaščite pred poškodbami in pretreniranjem, zdravljenja poškodb, rehabilitacije poškodovanega športnika in še česa. Glasilo podrobno obravnava tudi delovanje ergogenih pripomočkov, tj. prehranskih dodatkov, ki jih športniki uporabljajo za izboljšanje dosežkov. Vrhunski dosežek je namenjen športnikom, trenerjem, fizioterapevtom, specialistom športne medicine, športnim pedagogom in ljubiteljem, ki se športne rekreacije lotevajo premišljeno in pri tem ne želijo delati nepotrebnih napak.

Podobno kot britanski izvirnik Peak Performance v Veliki Britaniji, je Vrhunski dosežek edino tovrstno glasilo na slovenskih tleh. Glasilo je za četrtino obsežnejše od britanskega, ker prinaša tudi gradiva iz znane ameriške strokovne atletske revije Track Coach. Vrhunski dosežek se odlikuje z resnim in uporabnim znanjem. Prispevke vanj pišejo vodilni svetovni trenerji, fiziologi in drugi športni raziskovalci. Vsebina je prirejena tako, da zadovoljuje konkretne potrebe tistih, ki imajo opraviti z elitnim športom in tudi tistih, ki v športu iščejo veselje, zdravje ter protiutež poklicnim in drugim obremenitvam našega vsakdana.

Komu je namenjen
Trenerjem, športnim pedagogom, zdravnikom, fizioterapevtom in športnikom, ki vedo, da lahko svojo športno rast okrepijo, če tudi sami dobro poznajo stroko, ki so ji zaupali svoje naravne darove.

Kaj prinaša
Znanje o treniranju v elitnem in tekmovalnem športu, o prehranjevanju športnika, zdravljenju športnih poškodb in zaščiti pred njimi ter pretreniranjem, o prehranskih dodatkih in njihovih vplivih na rezultate ter zdravje in o časovnem in vsebinskem načrtovanju treniranja.

Osrednje teme
V žarišču so vzdržljivostni tek, kolesarjenje, smučarski tek, plavanje, veslanje, razvijanje vseh vidikov hitrosti in moči ter kondicijska priprava za športne igre.

Od kod je gradivo
Vrhunski dosežek prinaša izbor člankov iz revij Track Coach, Runner's World, Sportscience News Journal, Peak Performance, Faster-Higher-Stronger, Coaching Focus, Modern Athlete and Coach, Legkaja atletika, Leistungssport, Journal of Sports Sciences in elektronskih virov.

Kdo so avtorji
Pisci so trenerji svetovnih in olimpijskih prvakov ter rekorderjev in ljudje, ki delajo pri izvorih praktične in teoretične vednosti o vrhunskem treniranju.

Kako izhaja
Šestkrat na leto, vsak drugi konec meseca. Vrhunski dosežek je samo naročniška revija z možnostjo naročila na celoten letnik tekočega leta. Naročnina je 40 evrov ali dva obroka po 20 evrov.

Kakšen je
Vrhunski dosežek je revija formata A4 z barvno naslovnico in 15 do 20 članki na 32 straneh dvokolonskega tiska. Jezik besedil je poljuden in poljudno strokoven.

Vzorce nekaterih številk preteklih letnikov si lahko zdaj ogledate v celoti, z vsemi članki. V 15 letih izhajanja je revija Vrhunski dosežek slovenskemu strokovnemu in ljubiteljskemu športu prinesla več kot 1500 uporabnih člankov. Za naročilo arhiva revije nam prosimo pošljite sporočilo na elektronski naslov vrhunskidosezek@gmail.com.